Początek roku szkolnego 2018 - 2019 w ZSZiO w Nidzicy.