Otrzęsiny klas pierwszych w ZSZiO w Nidzicy.

20 września 2018 roku.