Mikołajki w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy, 06.12.2018 r.